6.8.09

പ്രണാമം

9 comments:

ലതി said...

ആദരാഞ്ജലികൾ!

Vellayani Vijayan/വെള്ളായണിവിജയന്‍ said...

ആ അതുല്യപ്രതിഭയ്ക് മുമ്പില്‍ ശിരസ് നമിക്കുന്നു.
ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു.

ചാണക്യന്‍ said...

ആദരാഞ്ജലികള്‍....

ചന്ദ്രകാന്തം said...

സര്‍ഗ്ഗപ്രതിഭയുടെ നിറവായിരുന്ന സമ്പൂര്‍ണ്ണകലാകാരന്‌.. ആദരാഞ്ജലികൾ!

ശ്രീഇടമൺ said...

അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ നടന വിസ്മയത്തിനു മുന്‍പില്‍ കണ്ണീര്‍ പ്രണാമം...

Sudeep said...

സങ്കടം.

...പകല്‍കിനാവന്‍...daYdreaMer... said...

ആദരാഞ്ജലികള്‍

ചേച്ചിപ്പെണ്ണ് said...

"പച്ച" മനുഷിയന്‍

വയനാടന്‍ said...

ഓർമ്മകൾക്കു മുന്നിൽ ശിരസ്സു നമിക്കുന്നു